دنباله آهنی

دنباله آهنی

مشتری گرامی دنباله های آهنی در چند سایز ارائه میشوند : دنباله ۱۰ دنباله ۱۵ دنباله ۲۰ دنباله ۲۵ دنباله ۳۰ دنباله ۴۰ رو پیچ تو پیچ آهنی ۱۰ رو پیچ تو پیچ آهنی ۱۵ رو پیچ تو پیچ آهنی ۲۰ رو پیچ تو پیچ آهنی ۲۵ رو پیچ تو پیچ آهنی ۳۰ رو پیچ […]

نیپل فنری رادیاتور

نیپل فنری رادیاتور

مغزی فنری رادیاتور قابل استفاده برای رابط رادیاتوری استیل موجود در وسط قطعه با قابلیت خمیدگی ۹۰ درجه! کامل و بسیار نرم بر خلاف قطعه های مشابه در بازار. محصولات ما را مقایسه کنید ! مغز فنری + مغزی + مغزفنری رادیاتور