نیپل فنری رادیاتور

نیپل فنری رادیاتور

مغز فنری رادیاتور

قابل استفاده برای رابط رادیاتوری

استیل موجود در وسط قطعه با قابلیت خمیدگی ۹۰ درجه! کامل و بسیار نرم بر خلاف قطعه های مشابه در بازار.

محصولات ما را مقایسه کنید !

نیپل فنری + نیپل + نیپل فنری رادیاتور